Order Now
Click Add to Cart to order this product
Làm sao để Sẵn Sàng cho Sự Cất Lên

Làm sao để Sẵn Sàng cho Sự Cất Lên

Làm sao để Sẵn Sàng cho Sự Cất Lên
Click to enlarge image(s)
Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy. Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả… .
— Lu-ca 17:26-27
  • Những ai đã kết hôn với nhau? Các thiên sứ sa ngã và các con gái loài người. DNA của loài người đã bị tấn công bởi Sa-tan. Trận chiến của các thời đại đã bắt đầu để đối phó với mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 3:15, rằng Hạt Giống của người nữ sẽ làm bầm dập đầu của Sa-tan. 
  • Có phải chăng, như trong thời Nô-ê đã xảy ra, thì DNA của loài người sẽ chịu sự tấn công lần nữa, và Dấu Ấn của Con Thú sẽ ghi khắc sâu tận trong xương loài người, làm thay đổi DNA của từng người, để rồi họ sẽ không còn là 100% con người nữa?
  • Có phải đây là lý do tại sao tất cả những ai nhận lấy Dấu Ấn của Con Thú sẽ bị ấn định đến Địa ngục? 
  • Có phải Sự Cất Lên của Hội Thánh sẽ là một “việc bất ngờ” diễn ra đột ngột, hay có thể nào là bài kiểm tra lớn nhất cho đức tin của bạn?
Câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều những câu hỏi khác, song song với những sự am hiểu thuộc linh sâu sắc, sẽ được tìm thấy trong cuốn sách này.
Submit a Review...

Copyright © 2006-2022 by McDougal & Associates. ALL RIGHTS RESERVED.
If you experience any problem with this web site, please inform our webmaster: webmaster@thepublishedword.com